+86 137 1550 9122

0757 2810 4282

sales-cn@teenking.com.cn

3D PLUS五轴机床

首页 > 产品中心 > 水刀机床 > 3D PLUS五轴机床

  • 3D五轴增强水刀

3D五轴增强水刀

这是在3D五轴水刀上升级为可摆动角度达到+/-135度的倾角切割,专为超大角度切割而设计


分享
产品详情

3D PLUS 5X

配置了A轴倾角摆动轴, 和C轴旋转轴

A轴的最大倾角是+/-135°

C轴的最大旋转角度是无限旋转.

功能上包含了3D刀头的所有功能, 且加大了可倾斜角度

Product Details:

3D PLUS 5X

3D PLUS 5X

3D PLUS 5X

3D PLUS 5X

Cutting Samples

3D PLUS 5X

3D PLUS 5X